PSYCHOTERAPIA GESTALT

Psychoterapia jest formą rozwoju osobistego. Ujęcie Gestalt jest ciekawe, ponieważ definiuje człowieka holistycznie - nie wycinkowo, tak jak inne terapie np. psychoanaliza.  W tej koncepcji Człowiek jest całością, czyli posiada emocje, uczucia, wolę, doświadczenie, ciało, rozum, świadomość. Człowiek bierze odpowiedzialność za siebie, za swoje działanie; Sam podejmuje decyzje i ponosi ich konsekwencje.  

Zmiana w ujęciu Gestalt następuje wtedy, kiedy .... Człowiek staje się tym Kim jest. Ciekawe?
Przeszłość i przyszłość dla zmiany w ujęciu Gestalt nie istnieją, ponieważ ważne jest TU I TERAZ.
Co to oznacza? Przeszłość minęła i jest ona nieodwracalna, Przyszłość jest niewiadomą; tylko TERAZ, mamy wpływ na to, co Jest; możemy więc zmieniać: to kim jesteśmy, jak reagujemy, jak czujemy, jak spostrzegamy.

Gestalt opisuje człowieka w kategoriach zasobów rozwoju, samoregulacji, świadomości, relacji.
Ważnym pojęciem w Terapii Gestalt jest Kontakt. Dlaczego? Ponieważ Kontakt opisuje naszą relację ze sobą samym i ze światem.
Jeśli ta relacja jest zaburzona, pojawiają się różne problemy np.: natury emocjonalnej, relacyjnej lub behawioralnej.

Terapia Gestalt oferuje relacyjną formę wsparcia dla klienta co oznacza, że Terapeuta wraz z Klientem tworzą relację terapeutyczną, która w założeniu ma być bezpieczną przestrzenią do eksploracji zasobów, ograniczeń, traum.

Pracujemy zgodnie z etyką zawodową, gwarantując artmosferę pełną życzliwości, zrozumienie i poufności.
Zrób pierwszy krok - umów sie na bezpieczne spotkanie
TERMINY spotkań do uzgodnienia - patrz KONTAKT